Spremišta 6A

O nekretnini

SPREMIŠTA
PROSTOR
NETO m2

NKP m2

Spremište 1 ≥1.0m≤2.2m 4,84 1,69
Spremište 1 ≥0.3m≤1.0m 1,43 0,21
Spremište 2 2,37 1,19
Spremište 3 1,79 0,90
Spremište 4 1,79 0,90
UKUPNO   4,88

New East Residence

LOKACIJA 

Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka

KONTAKT

Mob: 091/224-4476
Email: info@projektdonjabistra.hr

Web & Marketing: List360.hr