Spremišta 4B

O nekretnini

SPREMIŠTA
PROSTOR
NETO m2 NKP m2
Spremište 1 4,81 2,41
Spremište 2 3,89 1,95
Spremište 3 4,06 2,03

Spremište 4

4,74 2,37
UKUPNO   8,75

New East Residence

LOKACIJA 

Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka

KONTAKT

Mob: 091/224-4476
Email: info@projektdonjabistra.hr

Web & Marketing: List360.hr