Spremišta 12E

O nekretnini

SPREMIŠTA
PROSTOR
NETO m2 NKP m2
Spremište 1 5,06 2,53
Spremište 2 3,37 1,69
Spremište 3 5,51 2,76
Spremište 4 ≥1.0m≤2.2m 5,47 1,91
Spremište 4 ≥0.3m≤1.0m 1,45 0,22
SVEUKUPNO   9,10

New East Residence

LOKACIJA 

Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka

KONTAKT

Mob: 091/224-4476
Email: info@projektdonjabistra.hr

Web & Marketing: List360.hr