Spremišta 1A

O nekretnini

SPREMIŠTA
PROSTOR
NETO m2 1_A”
NKP m2
Spremište 1 ≥1.0m≤2.2m 4,84 1,69
Spremište 1 ≥0.3m≤1.0m 1,43 0,21
Spremište 2 3,08 1,54
Spremište 3 2,11 1,06
Spremište 4 2,11 1,06
UKUPNO   5,56

New East Residence

LOKACIJA 

Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka

KONTAKT

Mob: 091/224-4476
Email: info@projektdonjabistra.hr

Web & Marketing: List360.hr