PARKING 5A

O nekretnini

PARKIRALIŠTA
PROSTOR
NETO m2 NKP m2
Parkiralište nenatk. 1 14,00 3,50
Parkiralište nenatk. 2 14,00 3,50
Parkiralište nenatk. 3 14,00 3,50
Parkiralište nenatk. 4 14,00 3,50
Garaža 1 16,80 10,08
Garaža 2 15,34 7,67
Garaža 3 15,40 7,70
Garaža 4 16,80 10,08
UKUPNO   49,53

New East Residence

LOKACIJA 

Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka

KONTAKT

Mob: 091/224-4476
Email: info@projektdonjabistra.hr

Web & Marketing: List360.hr