PARKING 4B

O nekretnini

PARKIRALIŠTA
PROSTOR
NETO m2 NKP m2
Parkiralište natk. 1 13,65 5,46
Parkiralište natk. 2 13,65 5,46
Parkiralište natk. 3 13,96 5,58
Parkiralište natk. 4 13,65 5,46
Parkiralište nenatk. 5 13,13 3,28
Parkiralište nenatk. 6 13,12 3,28
Parkiralište nenatk. 7 13,77 3,44
Parkiralište nenatk. 8 13,73 3,43
UKUPNO   35,40

New East Residence

LOKACIJA 

Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka

KONTAKT

Mob: 091/224-4476
Email: info@projektdonjabistra.hr

Web & Marketing: List360.hr