PARKING 2E

O nekretnini

PARKIRALIŠTA
PROSTOR
NETO m2 NKP m2
Parkiralište natk. 1 12,85 5,14
Parkiralište natk. 2 12,88 5,15
Parkiralište natk. 3 13,44 5,38
Parkiralište natk. 4 14,85 5,94
Parkiralište nenatk. 5 12,50 3,13
Parkiralište nenatk. 6 13,37 3,34
Parkiralište nenatk. 7 13,20 3,30
Parkiralište nenatk. 8 13,20 3,30
SVEUKUPNO   34,68

New East Residence

LOKACIJA 

Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka

KONTAKT

Mob: 091/224-4476
Email: info@projektdonjabistra.hr