PARKING 12E

O nekretnini

PARKIRALIŠTA
PROSTOR
NETO m2 NKP m2
Garaža 1 15,41 9,25
Parkiralište natk. 2 12,87 5,15
Parkiralište natk. 3 12,88 5,15
Parkiralište natk. 4 13,44 5,38
Parkiralište nenatk. 5 15,00 3,75
Parkiralište nenatk. 6 14,53 3,63
Parkiralište nenatk. 7 13,92 3,48
Parkiralište nenatk. 8 14,16 3,54
SVEUKUPNO   39,32

New East Residence

LOKACIJA 

Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka

KONTAKT

Mob: 091/224-4476
Email: info@projektdonjabistra.hr

Web & Marketing: List360.hr