Katalog stanova

Izaberite svoj novi dom

Katalog stambenih objekata

Prva etapa gradnje je završena te su u njoj izgrađene 4 zgrade sa oznakama 7B, 8D, 9D i 10F.  Započinje druga etapa gradnje preostalih 10 zgrada sa oznakama 1A, 2E, 3E, 4B, 5A, 6A, 11E, 12E, 13C, 14C. Očekivani završetak radova druge etape je prosinac 2024. godine.

Zgrade se grade visokokvalitetnim materijalima kako bi zadovoljile energetski certifikat A+. Ugrađuju se materijali prve klase renomiranih proizvođača sanitarija, podnih obloga i keramike. Zainteresirani kupci koji se jave u početnim fazama gradnje imaju mogućnost odlučivanja o završnom uređenju interijera.

Stanove prodaje investitor te je kupac oslobođen plaćanja poreza na nekretnine. Postoji i mogućnost kupnje nekretnine uz subvencioniranje preko APN-a, a obzirom na energetski certifikat A+ moguća je kupnja nekretnine realizacijom tzv. zelenog kredita.

Prodaja stanova se vrši po cijeni od 2.100 EUR/m2.

  Pregled stanova

  PARKING 14C

  PARKING 14C

  SPREMIŠTA 14C

  SPREMIŠTA 14C

  Stan 14C_ST-201

  Stan 14C_ST-201

  Stan 14C_ST-102

  Stan 14C_ST-102

  Stan 14C_ST-101

  Stan 14C_ST-101

  Stan 14C_ST-001

  Stan 14C_ST-001

  PARKING 13C

  PARKING 13C

  SPREMIŠTA 13C

  SPREMIŠTA 13C

  Stan 13C_ST-201

  Stan 13C_ST-201

  Stan 13C_ST-102

  Stan 13C_ST-102

  Stan 13C_ST-101

  Stan 13C_ST-101

  Stan 13C_ST-001

  Stan 13C_ST-001

  PARKING 12E

  PARKING 12E

  SPREMIŠTA 12E

  SPREMIŠTA 12E

  Stan 12E_ST-201

  Stan 12E_ST-201

  Stan 12E_ST-102

  Stan 12E_ST-102

  Stan 12E_ST-101

  Stan 12E_ST-101

  Stan 12E_ST-001

  Stan 12E_ST-001

  PARKING 11E

  PARKING 11E

  SPREMIŠTA 11E

  SPREMIŠTA 11E

  Stan 11E_ST-201

  Stan 11E_ST-201

  Stan 11E_ST-101

  Stan 11E_ST-101

  Stan 11E_ST-102

  Stan 11E_ST-102

  Stan 11E_ST-001

  Stan 11E_ST-001

  PARKING 10F

  PARKING 10F

  GARAŽE 10F

  GARAŽE 10F

  SPREMIŠTA 10F

  SPREMIŠTA 10F

  Stan 10F_ST-102

  Stan 10F_ST-102

  Stan 10F_ST-101

  Stan 10F_ST-101

  Stan 10F_ST-002

  Stan 10F_ST-002

  Stan ST-001 S10

  Stan ST-001 S10

  PARKING 9D

  PARKING 9D

  PARKING 3E

  PARKING 3E

  SPREMIŠTA 9D

  SPREMIŠTA 9D

  Stan 9D_ST-201

  Stan 9D_ST-201

  Stan 9D_ST-102

  Stan 9D_ST-102

  Stan 9D_ST-101

  Stan 9D_ST-101

  Stan 9D_ST-001

  Stan 9D_ST-001

  PARKING 8D

  PARKING 8D

  SPREMIŠTA 8D

  SPREMIŠTA 8D

  Stan 8D_ST-201

  Stan 8D_ST-201

  Stan 8D_ST-102

  Stan 8D_ST-102

  Stan 8D_ST-101

  Stan 8D_ST-101

  Stan 8D_ST-001

  Stan 8D_ST-001

  PARKING 7B

  PARKING 7B

  SPREMIŠTA 7B

  SPREMIŠTA 7B

  Stan 7B_ST-201

  Stan 7B_ST-201

  Stan 7B_ST-102

  Stan 7B_ST-102

  Stan 7B_ST-101

  Stan 7B_ST-101

  Stan 7B_ST-001

  Stan 7B_ST-001

  PARKING 6A

  PARKING 6A

  SPREMIŠTA 6A

  SPREMIŠTA 6A

  Stan 6A_ST-201

  Stan 6A_ST-201

  Stan 6A_ST-102

  Stan 6A_ST-102

  Stan 6A_ST-101

  Stan 6A_ST-101

  Stan 6A_ST-001

  Stan 6A_ST-001

  PARKING 5A

  PARKING 5A

  SPREMIŠTA 5A

  SPREMIŠTA 5A

  Stan 5A_ST-201

  Stan 5A_ST-201

  Stan 5A_ST-102

  Stan 5A_ST-102

  Stan 5A_ST-101

  Stan 5A_ST-101

  Stan 5A_ST-001

  Stan 5A_ST-001

  PARKING 4B

  PARKING 4B

  SPREMIŠTA 4B

  SPREMIŠTA 4B

  Stan 4B_ST-201

  Stan 4B_ST-201

  Stan 4B_ST-102

  Stan 4B_ST-102

  Stan 4B_ST-101

  Stan 4B_ST-101

  Stan 4B_ST-001

  Stan 4B_ST-001

  SPREMIŠTA 3E

  SPREMIŠTA 3E

  Stan 3E_ST-201

  Stan 3E_ST-201

  Stan 3E_ST-102

  Stan 3E_ST-102

  Stan 3E_ST-101

  Stan 3E_ST-101

  Stan 3E_ST-001

  Stan 3E_ST-001

  PARKING 2E

  PARKING 2E

  SPREMIŠTA 2E

  SPREMIŠTA 2E

  Stan 2E_ST-201

  Stan 2E_ST-201

  Stan 2E_ST-102

  Stan 2E_ST-102

  Stan 2E_ST-101

  Stan 2E_ST-101

  Stan 2E_ST-001

  Stan 2E_ST-001

  Parking 1A

  Parking 1A

  Spremišta 1A

  Spremišta 1A

  Stan 1A_ST-201

  Stan 1A_ST-201

  Stan 1A_ST-102

  Stan 1A_ST-102

  Stan 1A_ST-101

  Stan 1A_ST-101

  Stan 1A_ST-001

  Stan 1A_ST-001

  New East Residence

  LOKACIJA 

  Zamlačka ulica 28
  Velika Mlaka

  KONTAKT

  Mob: 091/224-4476
  Email: info@projektdonjabistra.hr