Katalog stanova

Izaberite svoj novi dom

Katalog stambenih objekata

Prva etapa gradnje je završena te su u njoj izgrađene 4 zgrade sa oznakama 7B, 8D, 9D i 10F.  Započinje druga etapa gradnje preostalih 10 zgrada sa oznakama 1A, 2E, 3E, 4B, 5A, 6A, 11E, 12E, 13C, 14C. Očekivani završetak radova druge etape je travanj 2025. godine.

Zgrade se grade visokokvalitetnim materijalima kako bi zadovoljile energetski certifikat A+. Ugrađuju se materijali prve klase renomiranih proizvođača sanitarija, podnih obloga i keramike. Zainteresirani kupci koji se jave u početnim fazama gradnje imaju mogućnost odlučivanja o završnom uređenju interijera.

Stanove prodaje investitor te je kupac oslobođen plaćanja poreza na nekretnine. Postoji i mogućnost kupnje nekretnine uz subvencioniranje preko APN-a, a obzirom na energetski certifikat A+ moguća je kupnja nekretnine realizacijom tzv. zelenog kredita.

Prodaja stanova se vrši po cijeni od 2.100 EUR/m2.

*Vizualizacija predstavlja simboličan prikaz objekta s mogućnošću manjih odstupanja od stvarno izvedenog stanja.

Pregled stanova

PARKING 14C

PARKING 14C

SPREMIŠTA 14C

SPREMIŠTA 14C

Stan 14C_ST-201

Stan 14C_ST-201

Stan 14C_ST-102

Stan 14C_ST-102

Stan 14C_ST-101

Stan 14C_ST-101

Stan 14C_ST-001

Stan 14C_ST-001

PARKING 13C

PARKING 13C

SPREMIŠTA 13C

SPREMIŠTA 13C

Stan 13C_ST-201

Stan 13C_ST-201

Stan 13C_ST-102

Stan 13C_ST-102

Stan 13C_ST-101

Stan 13C_ST-101

Stan 13C_ST-001

Stan 13C_ST-001

PARKING 12E

PARKING 12E

SPREMIŠTA 12E

SPREMIŠTA 12E

Stan 12E_ST-201

Stan 12E_ST-201

Stan 12E_ST-102

Stan 12E_ST-102

Stan 12E_ST-101

Stan 12E_ST-101

Stan 12E_ST-001

Stan 12E_ST-001

PARKING 11E

PARKING 11E

SPREMIŠTA 11E

SPREMIŠTA 11E

Stan 11E_ST-201

Stan 11E_ST-201

Stan 11E_ST-101

Stan 11E_ST-101

Stan 11E_ST-102

Stan 11E_ST-102

Stan 11E_ST-001

Stan 11E_ST-001

PARKING 10F

PARKING 10F

GARAŽE 10F

GARAŽE 10F

SPREMIŠTA 10F

SPREMIŠTA 10F

Stan 10F_ST-102

Stan 10F_ST-102

Stan 10F_ST-101

Stan 10F_ST-101

Stan 10F_ST-002

Stan 10F_ST-002

Stan ST-001 S10

Stan ST-001 S10

PARKING 9D

PARKING 9D

PARKING 3E

PARKING 3E

SPREMIŠTA 9D

SPREMIŠTA 9D

Stan 9D_ST-201

Stan 9D_ST-201

Stan 9D_ST-102

Stan 9D_ST-102

Stan 9D_ST-101

Stan 9D_ST-101

Stan 9D_ST-001

Stan 9D_ST-001

PARKING 8D

PARKING 8D

SPREMIŠTA 8D

SPREMIŠTA 8D

Stan 8D_ST-201

Stan 8D_ST-201

Stan 8D_ST-102

Stan 8D_ST-102

Stan 8D_ST-101

Stan 8D_ST-101

Stan 8D_ST-001

Stan 8D_ST-001

PARKING 7B

PARKING 7B

SPREMIŠTA 7B

SPREMIŠTA 7B

Stan 7B_ST-201

Stan 7B_ST-201

Stan 7B_ST-102

Stan 7B_ST-102

Stan 7B_ST-101

Stan 7B_ST-101

Stan 7B_ST-001

Stan 7B_ST-001

PARKING 6A

PARKING 6A

SPREMIŠTA 6A

SPREMIŠTA 6A

Stan 6A_ST-201

Stan 6A_ST-201

Stan 6A_ST-102

Stan 6A_ST-102

Stan 6A_ST-101

Stan 6A_ST-101

Stan 6A_ST-001

Stan 6A_ST-001

PARKING 5A

PARKING 5A

SPREMIŠTA 5A

SPREMIŠTA 5A

Stan 5A_ST-201

Stan 5A_ST-201

Stan 5A_ST-102

Stan 5A_ST-102

Stan 5A_ST-101

Stan 5A_ST-101

Stan 5A_ST-001

Stan 5A_ST-001

PARKING 4B

PARKING 4B

SPREMIŠTA 4B

SPREMIŠTA 4B

Stan 4B_ST-201

Stan 4B_ST-201

Stan 4B_ST-102

Stan 4B_ST-102

Stan 4B_ST-101

Stan 4B_ST-101

Stan 4B_ST-001

Stan 4B_ST-001

SPREMIŠTA 3E

SPREMIŠTA 3E

Stan 3E_ST-201

Stan 3E_ST-201

Stan 3E_ST-102

Stan 3E_ST-102

Stan 3E_ST-101

Stan 3E_ST-101

Stan 3E_ST-001

Stan 3E_ST-001

PARKING 2E

PARKING 2E

SPREMIŠTA 2E

SPREMIŠTA 2E

Stan 2E_ST-201

Stan 2E_ST-201

Stan 2E_ST-102

Stan 2E_ST-102

Stan 2E_ST-101

Stan 2E_ST-101

Stan 2E_ST-001

Stan 2E_ST-001

Parking 1A

Parking 1A

Spremišta 1A

Spremišta 1A

Stan 1A_ST-201

Stan 1A_ST-201

Stan 1A_ST-102

Stan 1A_ST-102

Stan 1A_ST-101

Stan 1A_ST-101

Stan 1A_ST-001

Stan 1A_ST-001

New East Residence

LOKACIJA 

Zamlačka ulica 28
Velika Mlaka

KONTAKT

Mob: 091/224-4476
Email: info@projektdonjabistra.hr

Web & Marketing: List360.hr